Co zahrnuje péče a podpora duly?

Ženy rodičkám pomáhají u porodů odpradávna. Rodícím ženám byla běžně dostupná nepřetržitá podpora po celou dobu porodu, která se však s přemístěním porodů do porodnic začala vytrácet. Situaci trochu zlepšila přítomnost partnera u porodu, ale zase ubyla individualizovaná péče porodních asistentek. Oba rodiče se většinou cítí osaměleji a porod pro ně bývá po psychické stránce náročnější.

Jako dula vám nabízím souvislou podporu při porodu, která je pro maminku přínosná po fyzické i citové stránce, dochází při ní k menšímu množství lékařských zákroků a komplikací a přináší zdravotní výhody pro miminko. Partner může ženě poskytnout velký díl podpory, ale vzhledem k obavám, které může porod v mamince i tatínkovi vzbudit, potřebují oba dva u porodu pomoc a citovou podporu. Jako dula přináším jiný stupeň podpory než partner, kterého k mamince váže důvěrný vztah a je tak pro něj nesmírně obtížné zachovávat objektivitu či klid a do určité míry se odpoutat od ženina nepohodlí, strachu nebo případného ohrožení. Také jako muž mívá s porodem minimální nebo žádnou zkušenost.

S partnerem vytvoříme pro maminku podpůrný tým, dle jejích potřeb. Jen málo tatínků chce být pro ženu jedinou podpůrnou osobou při porodu. Ženě se dostane od partnera více uklidňující pevné citové podpory, pokud se on sám méně obává, co má vlastně dělat, a pokud se oba rodiče mohou uvolnit a s důvěrou se svěřit do odborné péče duly. 

těhotenství dula porod

Dula svojí přítomností, chováním a utěšujícím dotykem vytváří klidnou atmosféru a základ pro uvolnění.

Dula není lékařka, zdravotní sestra ani porodní asistentka. A ani já nejsem. Nemohu činit lékařská rozhodnutí ani provádět různá vyšetření. Co vám mohu nabídnout, je znalost porodního procesu a souvislostí. Znát porod znamená ztratit strach z porodu. Ve strachu je tělo ženy sevřené a porod nemůže probíhat tak hladce, jak by mohl a vznikají různé komplikace. 

Uvolnění je nejdůležitější součástí porodního procesu. Uvolněné tělo rodí nejlépe a já jsem tu proto, abych ženě pomohla k tomuto uvolnění svou souvislou přítomností s případnou kombinací podpůrných technik – prací s dechem, nahříváním, tlakem  na záda, masáží, vizualizací, aromaterapií, hudbou…

Jako dula podporuji maminky, aby důvěřovaly svému tělu, poddaly se porodnímu procesu a nechaly se vést vlastní moudrostí a intuicí. V mé přítomnosti si žena může dovolit cokoli, aniž bych ji hodnotila či soudila. Je důležité nechat v průběhu porodu racionalitu stranou a dovolit si pustit sebekontrolu a nechat vyjít vše, co bylo do té doby potlačeno. Velkým pomocníkem je hlas a práce s ním během porodu. Vokalizace (zvučení), kdy žena vydává různé zvuky různé intenzity, pomáhá odvádět bolest z těla a vede opět k většímu uvolnění. Po porodu zůstávám většinou s novou rodinou dvě hodiny, dle potřeb a přání.

Pro mě jako dulu je nejdůležitější navázat s těhotnou ženou vztah vzájemné důvěry.

Z tohoto vztahu pak vyplývá následná péče a setkávání dle potřeb každé ženy. Některé ženy se rády pravidelně setkávají od počátku těhotenství, jiným stačí 2 schůzky před porodem. Většinou je to odvislé od toho, kolikáté miminko žena čeká. Prvorodičky většinou potřebují častější kontakt s dulou. Pokud má být u porodu i partner ženy, jedno setkání probíhá i za jeho přítomnosti, kdy jde především o to, abychom se spolu seznámili dříve než u porodu a vyjasnili si vše, co tatínkovi leží na srdci a probrali další důležité záležitosti ohledně zrození miminka. Někteří tatínci nevědí na co se zeptat. I to je v pořádku a otázky mohou vyplynout až během našeho setkání a povídání. Vždyť na to, co neznám se ani neumím zeptat, protože nevím na co. Při předporodních setkáních se seznamuji s představami a přáními budoucích rodičů ohledně porodu. 

Často vyplynou i další témata, které je potřeba vzít do vědomí a vyléčit. Většinou se týkají vlastního zrození, narození předchozích miminek, potratů, vztahů s rodiči či partnery adl. Jsou to většinou potlačené věci, které by mohly bránit hladkému průběhu těhotenství a porodu. Tím, že to společně probereme v bezpečném prostředí, se hluboké bolesti a traumata mohou z hloubky uvolnit na povrch a žena si je dovolí přijmout, odžít a odevzdat a již je v sobě nenechá potlačené, neboť jí brání v radostném životu a působí jí utrpení. Vždy se odehrává přesně to, co žena potřebuje. Na schůzkách pomáhám maminkám zorientovat se v tom, co potřebují, jaká mají přání a jakou formou je mohou komunikovat s nemocnicí, kterou si zvolí pro porod svého miminka.

podpora při porodu

Poporodní péče

Na poporodní návštěvě, která většinou probíhá v domácím prostředí rodičů, probíráme průběh porodu, pokud si to žena přeje. Rodiče nebo žena samotná má prostor k vyjádření veškerých pozitivních, případně i negativních pocitů spojených s porodem. Jako dula mohu ženě doplnit hluchá místa, která si nepamatuje. Téměř pro všechny ženy je přínosem, když slyší i nejmenší detaily, které jim při vzpomínce na porod chybějí. Dále mohu ženě pomoci s péčí o miminko, kojením a sebepéčí.

Šestinedělí je velice důležité, avšak v dnešní době podceňované období. Žena, místo aby odpočívala po porodu a sžívala se s miminkem, tak přijímá návštěvy, o které se nezřídka ještě stará a hostí. Zde je důležitá role tatínka, aby ochránil rodinný prostor před přemírou návštěv, případně je přesměroval na pozdější dobu. Pokud si žena dopřeje odpočinkové šestinedělí, kdy je jejím hlavním úkolem odpočívat, ležet s miminkem v posteli a kojit, pak se i její děloha a celé tělo rychleji zahojí. Péči o domácnost, vaření a další běžné záležitosti, by měla převzít jiná osoba (dříve to byly matky žen či ostatní ženy z rodiny). Dnes mohou pomoci kamarádky nebo poporodní duly. Je důležité si uvědomit, že žena bude po porodu potřebovat mnoho sil k péči o miminko. Aby se žena mohla dobře starat o miminko, tak je důležité, aby se muž dobře staral o ženu. Muži by si měli uvědomit, že žena teď potřebuje veškerou energii a pozornost k péči o miminko a zbytečně se necítit odsunutí, ale naopak aktivně se zapojit a pečovat o ženu bez očekávání, že jim péči žena opětuje.

Život rodiny se s příchodem miminka změní a všichni se učí se v nové situaci zorientovat. Poporodní návštěva by měla proběhnout nejlépe do desti dnů po porodu, nejpozději do konce šestinedělí, opět dle potřeb maminky.

V současné době doprovázím k porodům v nemocnicích. K domácím porodům chodím pouze za přítomnosti porodní asistentky. Dula musí udržovat křehkou rovnováhu mezi respektováním řádu nemocnice a personálu a zachováním autonomie rodičů, která je pro ni na prvním místě. V tomto duchu rodiče povzbuzuji, aby sami prosazovali své požadavky, a to zejména v předporodní době.

poporodní návštěva

Reference

Moc si vážím vaší zpětné vazby.